Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA s.c.
76-200 Słupsk, ul. Jodłowa 53B

Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna

Pracownia elektrokardiografii


 • Badania ekg
 • Ekg wysiłkowe: tak zwana próba wysiłkowa
  Badanie wysiłkowe to badanie ekg w trakcie marszu na bieżni. Badanie to wykorzystywane jest w diagnostyce choroby wieńcowej (odpowiedzialnej za zawały serca).
  U pacjentów z bólami w klatce piersiowej i dusznością ułatwia wykryć niedokrwienie serca, które pojawia się w czasie wysiłku, a niewidoczne jest w badaniu spoczynkowym.
  Badanie pomaga zarejestrować zaburzenia rytmu pojawiające się w czasie wysiłku, pozwala ocenić wydolność wysiłkową.
 • Echokardiogaficzne badanie obciążeniowe
  Jest to próba wysiłkowa na cykloergometrze leżankowym (rower w pozycji leżącej) Poza oceną zmian w ekg, ciśnienia tętniczego krwi, pulsu, zaburzeń rytmu serca, badanie to pozwala ocenić zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego i inne nieprawidłowości ujawniające się w badaniu echokardiograficznym w czasie wysiłku.
  Jest to badanie bardziej czułe i bardziej specyficzne od klasycznej próby wysiłkowej.
 • Holter ekg: aparaty 3. i 12. kanałowe
  Diagnostyka aparatem Holter ekg polega na całodobowym rejestrowaniu rytmu serca. Pacjent otrzymuje mały aparat do domu. Holter ekg pozwala zarejestrować zaburzenia rytmu serca, ustalić miejsce ich pochodzenia i ich charakter. To z kolei pozwala na odpowiednie leczenie.
  Posiadamy również rejestratory holterowskie do kilkudniowego rejestrowania ekg.
  Dla pacjentów, którzy mają sporadycznie występujące (1-4 razy w miesiącu lub rzadziej), krótko trwające zaburzenia rytmu serca - posiadamy zewnętrzny rejestrator zdarzeń. Aparat udostępniany jest na dłuższy okres. Pacjent przykłada urządzenie do okolicy przedsercowej w chwili "zdarzenia" – czyli odczuwanych zaburzeń rytmu serca lub napadowego osłabienia. Dzięki temu można ustalić czy odczuwane objawy są związane z zaburzeniami rytmu serca, a jeśli tak, to określić ich charakter i odpowiednio je leczyć.

Diagnostyka nadciśnienia tętniczego


Aparat ABPM tzw. Holter ciśnieniowy to aparat do całodobowego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Jest to tzw. "złoty standard" w diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy są wątpliwości co do postawienia diagnozy nadciśnienia tętniczego, a więc np. gdy rejestruje się w przygodnie wykonanych pomiarach domowych i w gabinecie lekarskim graniczne wartości ciśnienia tętniczego lub wahania ciśnienia tętniczego.

Dzięki pomiarom wykonywanym przez aparat co 15 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy, można ustalić rozponanie i ocenić wskazania do leczenia lub ich brak.

Aparat pozwala ocenić wartości ciśnienia w nocy - często podwyższone u pacjentów m.in. z cukrzycą, co wymaga odpowiedniej tzw. chronoterapii – odpowiedniego dawkowania leków.

Pomocne również w napadowym nadciśnieniu i w tak zwanym nadciśnieniu tętniczym opornym na leczenie.

Często dzięki aparatowi ABPM można zredukować dawki i ilość niepotrzebnie przyjmowanych leków. Ma to miejsce często u starszych pacjentów, u których nadmiar leków powoduje spadki ciśnienia i zawroty głowy, zasłabnięcia. Może to też dotyczyć pacjentów w każdej grupie wiekowej.

Pracownia Echokardiografii

 • Badanie echokardiograficzne to badanie usg serca z dodatkową z oceną przepływu metodą doplerowską.
  Badanie umożliwia ocenę morfologii i funkcji serca (ocena jam serca, dużych naczyń, ocena zastawek serca ich funkcji, diagnostyka wad serca)
  Obrazowanie tą metodą jest standardem w diagnozowaniu w zasadzie wszystkich chorób serca.

Pracownia Kontroli Urządzeń
Wszczepialnych Serca

 • Kontrolowanie stymulatorów serca
 • Kontrolowanie kardiowerterów-defibrylatorów – ICD
  Badanie i ustawianie parametrów pracy urządzeń przy pomocy specjalnych programatorów.
 


W ramach NFZ oferujemy świadczenia
Poradni Kardiologicznej.
Rejestracja telefoniczna do poradni w ramach NFZ: 59 722 88 41
- wtorek, środa, czwartek w godzinach 11:00-15:00